• Viborg Privat Sygeplejerske

KOMMER HELE VEJEN RUNDT OM DIN SITUATION

SKABER SAMMENHÆNG

Alle kan blive ramt af sygdom, og det kan være en udfordring at navigere i det efterhånden komplekse og travle sundhedsvæsen.

Jeg hedder Catrine Kudahl-Pedersen, og er stifter af Viborg Privat Sygeplejerske. Jeg har mere end 25 års erfaring, dels som sygeplejerske og visitator, og har dermed stor faglig erfaring på det sundhedsfaglige område.

Jeg hjælper dig igennem forløbet ved at koordinere mellem alle leddene, sørger for opfølgning på alle situationer/problemstillinger, så der opleves den nødvendige sammenhæng, og du kommer i mål så godt som muligt.

Jeg tager med dig til konsultation hos lægen eller hospital, ambulante kontroller, før/efter operation, under/efter indlæggelse samt når du er kommet hjem.

Jeg går ind med faglighed og kompetance, for at sikre dig et godt og trygt forløb, så unødig sygefravær begrænses i vides muligt omfang.

Uanset hvilken hjælp du ønsker, er nøgleordene: Kontinuitet, faglighed og omsorg.

Det udmærker sig blandt andet ved, at det altid er mig, du er i kontakt med og får besøg af. Jeg giver den ønskede tid, omsorg og nærvær, for at gøre dit forløb bedst muligt.

HOS MIG GÆLDER DET, AT:

 • Det er mig, du møder ved hvert besøg
 • Tiden er din og der tages udgangspunkt i dine ønsker og behov
 • Jeg kommer hjem til dig i dit hjem
 • Der er rådighed med tid og nærvær
 • Jeg yder den nødvendige omsorg
 • Tavshedspligt og diskretion er en selvfølge

JEG TILBYDER FØLGENDE YDELSER:

 • Forløbskoordination i sygdoms- og behandlings forløb
 • Overskuelighed eller aflastning i din hverdag
 • Tilsyn og støtte
 • Trygheds og omsorgs besøg eller tryghedsopkald
 • Dosering og givning af medicin
 • Sårpleje
 • Måling af blodtryk, puls, temperatur og blodsukker
 • Støtte ved pasning af døende i eget hjem
 • Andre ydelser